top of page
advokatgotland_interiör_05.jpg

Om oss

I stället för att räkna upp alla typer av uppdrag som Advokat Gotland kan hjälpa till med så tror vi i stället på dig och din förmåga att avgöra när du behöver hjälp av en advokatbyrå. 

 

Det finns helt uppenbara fall när du bör kontakta en advokatbyrå – t.ex. när du är misstänkt för eller har blivit utsatt för brott, när dina barn tvångsomhändertagits, när du söker asyl och uppehållstillstånd, när du måste inleda tvist eller när du har blivit stämd. 

 

Sedan finns en massa andra situationer där vi tror på just ditt omdöme; något kanske känns fel, eller? Har en myndighet, något företag eller en annan människa agerat så att du känner dig orättvist behandlad? Tveka inte att kontakta oss så lovar vi att dels ta dig och dina känslor på största allvar och dels att vara ärliga gentemot dig om ditt ärende är ett sådant där du behöver vår hjälp!

advokatgotland_interiör_09.jpg

Advokater

 

På advokatbyråer arbetar advokater och biträdande jurister. 

Enligt lag får bara den som är advokat kalla sig det. Advokater och biträdande jurister står under Sveriges Advokatsamfunds tillsyn och de ska följa god advokatsed. Advokater har tystnadsplikt och ska vara lojala med sina klienter.

De biträdande juristerna arbetar praktiskt med mål och ärenden på advokatbyrån och har själva målet att bli advokater. De får hjälp i den utsträckning som behövs av en advokat

Advokater och biträdande jurister måste ägna minst 18 timmar (tre dagar)

varje år till vidareutbildning.

bottom of page