top of page
advokatgotland_interiör_04.jpg

Vad kostar det?

 

Enligt lag ska en advokatbyrå ta skäligt (dvs. rimligt) betalt. Trots det kan advokatarvoden uppfattas som höga. Därför finns flera lättnader i vad privatpersoner och företag behöver betala. 

Dessa lättnader består dels i att staten i många fall direkt tar på sig hela (eller stora delar av) ansvaret för att betala advokaten – det gäller t.ex. i ärenden som gäller brott och i s.k. sociala mål (t.ex. LVU-ärenden) och i många migrationsärenden. 

I andra ärenden kan du få hjälp att betala stora delar av advokatarvodet genom rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom statlig rättshjälp. 

Det är din rättighet att Advokat Gotland berättar för dig vad som gäller i ditt fall. Vi hjälper också till med alla nödvändiga ansökningar så att du kan koncentrera dig på ditt.  

I många fall lägger vi upp en avbetalningsplan för arvodet, din självrisk eller din rättshjälpskostnad. Det sker i samråd mellan dig och din jurist men du har ingen automatisk rätt till att betala sent eller genom avbetalningar.

Konsumenttvisnämnden

Om du som är konsument inte är överens med din jurist om arvodet för en utförd tjänst ska du i första hand skriftligen vända dig till oss med din synpunkt. Är du inte nöjd med det besked du får kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som prövar tvister mellan konsumenter och advokater gällande advokattjänster. Du läsa mer om nämnden och hur du går till väga här

advokatgotland_interiör_01.jpg
bottom of page